Etiket: EK-VI 6 doğrultusunda toksikolojik ve ekotoksikolojik test verileri