İletişim Kurun

  • +90 312 215 4 220
  • lore@lore.com.tr

Toluen, White Spirit, Solvent Nafta vb. kimyasalların ithalatı için EPDK Uygunluk Belgesi dışında İsgüm Kontrol Belgesi de alınması gerekir.

Detaylar için tıklayınız. 

Kapasite Raporu olmayan sanayiciler için EPDK Uygunluk Belgesi düzenlenmez!

Sık Sorulan Sorular (S.S.S)

EPDK Uygunluk Belgesi Nedir?

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsında yer alan kimyasalın ithalatında ya da yurtiçinden temininde alınması gereken bir izin belgesidir.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Uygunluk Belgesi Hangi Firmalara Düzenlenir?

Uygunluk Belgesi sanayicilere veya onların adına ithalat yapacak ithalatçı firmalara düzenlenir.

Kapasite Raporumuz Yok, Uygunluk Belgesi Alabilir Miyiz?

Hayır alamazsınız. Uygunluk Belgesi kapasite raporu olan sanayiciler adına düzenlenir.

Aynı zamanda Kapasite Raporu’nda söz konusu kimyasal Tüketim Tablosu’nda yer almalıdır.

Uygunluk Belgesini İstediğimiz Miktarda Talep Edebilir Miyiz?

Teknik olarak evet. Fakat EPDK, söz konusu izni düzenlerken o maddenin yıllık sarfiyat miktarına ve son 2 (iki) takvim yılındaki tüketim miktarını dikkate almaktadır.

Uygunluk Belgesinin Kapatması Yapılıyor Mu?

Yıl içerinde söz konusu kimyasal için tek sefer talepte bulunulması durumunda kapatma yapılmasına gerek yoktur.

Fakat aynı takvim yılı içinde ikinci kez izne başvuru yapılmak istenmesi durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek raporlar ile tekrar başvuru yapılabilir.

EPDK Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri Uygunluk Belgesi

” EPDK Uygunluk Belgesi nasıl alınır? ” sorusuna cevap arıyorsanız Lore Danışmanlık size bu konuda yardımcı olabilmektedir. EPDK Uygunluk Belgesi toluen, white spirit, solvent nafta, madeni yağ gibi solvent içeren ve madeni yağ kimyasalların ithalatında gümrük mevzuatınca gerekli olan bir izin belgesidir.

Belgenin geçerlilik süresi onaylandığı tarihten itibaren takvim yılı sonuna kadardır. EPDK Uygunluk Belgesi sadece sanayici ya da sanayici adına ithalatçı adına düzenlenen bir izin belgesidir. İthalatçı firmalar, satış yapacağı sanayici ile gerekli anlaşmaları yapmadan ve sanayicinin kapasite raporu olmadan başvuruda bulunamaz.

Firmamız Lore Danışmanlık, İSGÜM Kontrol Belgesi alınması için gerekli olan tüm aşamalarda sizlere yardımcı olabilmektedir.

EPDK UYGUNLUK BELGELSİ DÜZENLENMESİ SÜRECİNDEKİ HİZMETLERİMİZ

 

  • Firmanızın belge alabilme yeterliliğinin başvuru öncesinde kontrolü ve bilgilendirme.
  • Başvuruya uygun olması durumunda gerekli evrakların hazırlığı konusunda destek.
  • Başvuru evraklarının düzenlenmesi ve EPDK Uygunluk Belgesi başvurusunun yapılması
  • Başvurunun onaylanana kadar takip edilmesi, EPDK ile görüşmelerin yapılması, sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
  • Onaylanan Uygunluk Belgesinin tarafınıza gönderilmesi ve süre takibi/bilgilendirmesi.
EPDK Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri Uygunluk Belgesi için Muafiyet Koşulları

 

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında EK-1 ve EK-2 sayılı listelerde yer alan kimyasallar için Uygunluk Belgesi alınmadan da ithalat yapılabilir.

Ek-1 Kapsamındaki Ürünler için;

GTİP bazında ithalat miktarının ayda toplam 1.000 (bin) kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması (toplam ithalat miktarına bakılmaksızın) koşuluyla ithalinde

ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.

G.T.İ.P Numarası Tanımı
2707.10.00.00.00 Benzol (benzen)
2707.20.00.00.00 Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.99.99.00.00 Diğerleri
2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.19 Diğerleri
2710.12.21.00.00 White spirit
2710.12.25.00.00 Diğerleri
2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar
2710.12.45.00.18 Diğerleri Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.49.00.18 Diğerleri
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19 Diğerleri
2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.25.00.19 Diğerleri
2710.19.29.00.00 Diğerleri
2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.43.00.29 Diğerleri
2710.19.46.00.29 Diğerleri
2710.19.47.00.19 Diğerleri
2710.19.48.00.18 Diğerleri
2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.62.00.39 Diğerleri
2710.19.66.00.39 Diğerleri
2710.19.67.00.39 Diğerleri
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.99.00.11 Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
2710.19.99.00.98 Diğerleri
2710.20.11.00.19 Diğerleri
2710.20.16.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
2710.20.32.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,5’i geçmeyenler
2710.20.38.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,5’i geçenler
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2901.10.00.90.13 Pentan
2902.11.00.00.00 Siklohekzan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

 

Ek-2 Kapsamındaki Ürünler için;

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde veya azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.

G.T.İ.P Numarası Tanımı
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 Diğer Madeni Yağlar
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 veya daha
3403.19.20.00.00 Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.80.00.00 Diğerleri
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00 Diğerleri