İletişim Kurun

  • +90 312 215 4 220
  • lore@lore.com.tr

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte İşleme Rejimi’nin mevzuatsal çerçevesini ise 2007/11864 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ile İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği oluşturmaktadır.

Firmanız tarafından yurt dışına (Serbest Bölgeler dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek üzere gönderdiğiniz ürünlerinize ithalat esnasında GÜMRÜK + KDV İSTİSNASI muafiyetinden yararlanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Hariçte İşleme Rejimi ile serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak KDV ve Gümrük Vergisi ödememek sureti ile yeniden ithalatının yapılması ve serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte işleme izin belgesinde ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti vb. ithalatın düzenlenmesi içeren hükümler uygulanır.

Gerçekleşen ithalat ve ihracat bilgilerinin incelenmesi ve belgenizin müeyyidesiz kapatılması için bizlere danışmanız yeterlidir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Süresi

Hariçte işleme izin belgesi geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği süre demektir.Bu süre ilk olarak 12 aydır.Bu süre içinde yapılmayan işlemler belgenizin kapatılması işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.Talebiniz halinde işlemleriniz tamamlanmadıysa bu süreye ilave olarak belge orijinal süresinin ½’si kadar ek süre verilebilir. Ardından belgenin kapatılması zorunludur.

İhracat ve ithalatınızı zamanında yapabilmek için işlemlerin belge süresinin olması zorunludur.

Eğer ithalatınızın gerçekleşmesinde sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız, belge kullanımı ve süresini, ithalat ve ihracat şartlarınıza uyumlu hale getirmekte yarar vardır.