how to write an essay quora freeessaywriter how to write a summary qualification on resume
how to write an essay format paperhelp how to write cv medical doctor

Gıda ürünleri ithalat izni bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Aksi halde ürünleriniz gümrükte kalabilir.

İletişim Kurun

  • +90 312 215 4 220
  • lore@lore.com.tr

Lore Danışmanlık, gıda ithalat sürecini organize etmenize yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular
GGBS nedir?

Bakanlığın 2011 yılında kullanıma açtığı elektronik platformun kısaltılmış adıdır.

Açılımı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’dir.

Bütün gıda ürünlerine bu sistemden mi izin alınır?

Hayır. İthal edeceğiniz ürünü oluşturan bileşenler dikkate alınır. Bazı ürünler için kontrol belgesi alınması gerekebilir.

Kontrol belgesi için hizmetiniz var mı?

Evet. Hayvansal ürünler için kontrol belgesi alımında hizmetimiz bulunmaktadır. İlgili sayfamızı incelemek için tıklayınız.

Her ürün için ayrı ayrı mı izin almalıyım?

Evet. İthalatı yapılacak her bir farklı tür gıda maddesi için ayrı izin alınması gerekir. hatta aynı ürünün farklı ambalaj miktarı için bile ayrı izin alınmalıdır.

Aynı ürün için her ithalatta izin almak gerekir mi?

Hayır. Eğer üründe, ambalajında, firmalarda herhangi bir değişiklik yoksa ürüne bir kez izin alınması gerek yoktur. Ön bildirim onayından sevkiyat bildirimi yapılır.

Ürünler her defasında analize gidecek mi?

Hayır. İthal edilen ürüne göre analiz sıklığı uygulaması vardır. 1 yıl içinde aynı ürünü birkaç kez ithal ederseniz %10’dan %100’e kadar değişebilen analiz sıklığında işlem yapılır.

Ürünü ithal edememe riski var mı?

Evet. Bütün inceleme ve evraklar doğru olsa bile analiz veya kimlik denetimi sonucu uygunsuz olursa ithalat yapmanıza izin verilmeyebilir.

İthalat Permisi

İthalat Permisi, her yıl yayınlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’nde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyen firmalar tarafından alınması gereken zorunlu bir belgedir. İthalat Permisi olmadan söz konusu kimyasalların ithalatı ve gümrükte devri yapılamaz.

İthalat Permisi ve Kontrol Belgesi almak isteyen firmaların bir takım şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu kriterler hakkında detaylı bilgi için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

İlk defa İthalat Permisi‘ne başvuru yapmak isteyen firmaların işlemleri 2-3 ay sürebilmektedir. Bu aşamada başvuru yapan firma/kuruluş Bakanlığın bilgi verdiği Kurumlar tarafından denetimlere tabi tutulur. İthalat Permisi, bu denetim sonucuna göre düzenlenir.

İthalat Permisi ve Kontrol Belgesi alınması için uzmanlarımız ile iletişme geçebilirsiniz. 0312 215 42 22

Uyuşturucu ve psikotrop madde sınıfındaki kimyasalların ithalatını, ihracatını ve transit ticaretini yapan bütün firma/kuruluşlar bu ürünlerin tüm hareketlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür.

Lore Danışmanlık, izinleri sizin adınıza aldıktan sonra tüm bu süreçlerin takibini ve bildirimlerini eksiksiz olarak yapar. Pediyodik olarak bilgilendirir.

Ara Bildirim: İthalat permisi alan firmaların ithalat yapıldıktan sonra 10 gün içinde yapması gereken bildirimdir.

Sarf Stok Bildirimi: Ticareti yapılan her bir kimyasal için aylık olarak ithalat/satış/üretim rakamlarının bildirilmesi işlemidir.

İzin Sonlandırma: İthalat permisi, ihracat permisi ve transit izninin işlemi tamamlandığında ya da süresi dolduğunda kapatmasının yapılması işlemidir.

İhracat Permisi

İhracat Permisi, her yıl yayınlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği’nde yer alan kimyasalları ihraç etmek isteyen firmalar tarafından alınması gereken zorunlu bir belgedir. İhracat Permisi olmadan söz konusu kimyasalların ihracatı yapılamaz.

İlk defa İhracat Permisi‘ne başvuru yapmak isteyen firmaların işlemleri 2-3 ay sürebilmektedir. Bu aşamada başvuru yapan firma/kuruluş Bakanlığın bilgi verdiği Kurumlar tarafından denetimlere tabi tutulur. İhracat Permisi, bu denetim sonucuna göre düzenlenir.

İhracat Permisi alınması için uzmanlarımız ile iletişme geçebilirsiniz. 0312 215 42 22

Transit İzni

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin ithalatını yapmadan üçüncü bir ülkeye Türkiye üzerinden transit ticaretini yapmak isteyen firmalar da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin almak zorundadır. Burada en önemli konu transit ticaret yapılacak ülke tarafından düzenlenmiş kabul yazısı örneğinin ibraz edilmesidir. Aksi durumda izin düzenlenmez.

Lore Danışmanlık, transit izni konusunda sizi en doğru şekilde bilgilendirir.

GTİP MADDE İSMİ
2707.20.00.00.00 Toluol (toluen)
2806.10.00.00.11 Saf hidroklorik asit
2806.10.00.00.12 Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)
2807.00.00.00.11 Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)
2807.00.00.00.19 Diğerleri
2807.00.00.00.29 Oleum
2841.61.00.00.00 Potasyum permanganat
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2904.10.00.00.21 p-toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.20.00.00.26 1-Phenyl-2-nitropropene
2905.51.00.00.00 Etiklorvinol (INN)
2909.11.00.00.00 Dietil eter (eter)
2914.11.00.00.00 Aseton (propanon)
2914.12.00.00.00 Butanon (metil etil keton)
2914.13.00.00.00 4 -Metil – 2 -pentanon (metil izobütil keton)
2914.39.00.00.15 1-phenyl-2-propanone
2914.39.00.00.16 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone
2915.24.00.00.00 Asetik anhidrit
2915.39.00.99.14 Ethylidene di acetate
2915.90.70.00.31 Asetil klorür
2916.34.00.00.00 Fenilasetik asit ve tuzları
2918.19.98.30.00 GHB (γ-hidroksibütirik asit)
2918.19.98.40.00 Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)
2919.90.00.90.21 Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
2921.30.99.00.11 Propylhexedrine
2921.43.00.00.14 Toluidin (o)
2921.43.00.00.16 Toluidin (o) hidroklorürleri
2921.43.00.00.18 Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları
2921.46.00.00.13 Benzfetamin (INN)
2921.46.00.00.15 Etilamfetamin (INN)
2921.46.00.00.16 Fenkamfamin (INN)
2921.46.00.00.17 Lefetamin (INN)
2921.46.00.00.18 Mefenoreks (INN)
2921.46.00.00.22 Levamfetamin (INN)
2921.49.00.00.21 DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.22 Fenfluramine (INN)
2921.49.00.00.23 Dexfenfluramine (INN)
2921.49.00.00.24 MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
2921.49.00.00.25 DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]
2921.49.00.00.26 MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
2921.49.00.00.27 MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.28 N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.31 N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
2921.49.00.00.32 PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2922.14.00.00.11 Dekstropropoksifen (INN)
2922.39.00.00.12 Cathinone (INN)
2922.39.00.00.13 Metcathinone (INN)
2922.39.00.00.14 Ketamin hidroklorür
2922.43.00.00.00 Antranilik asit ve bunun tuzları
2922.44.00.00.11 Tilidin (INN)
2922.50.00.90.15 Tramadol hidroklorür
2924.11.00.00.00 Meprobamat (INN)
2924.23.00.10.00 N-acetyl antranilik asit
2924.24.00.00.00 Etinamat (INN)
2925.12.00.00.00 Glutetimit (INN)
2926.30.00.00.11 Fenproporeks (INN)
2926.40.00.00.00 alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)
2926.90.70.00.23 İsoaminil sitrat
2926.90.70.00.25 Fenilasetonitril (benzil siyanit)
2929.90.00.00.21 İsoaminil siklamat
2930.90.98.90.62 α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA)
2932.20.20.00.00 Gamma-bütirolaktan
2932.91.00.00.00 İzosafrol
2932.93.00.00.00 Piperonal
2932.94.00.00.00 Safrol
2932.99.00.90.11 N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB)
2933.29.90.00.13 Etomidat
2933.32.00.00.11 Piperidin
2933.32.00.00.12 Piperidinin tuzları
2933.33.00.00.11 Alfentanil (INN)
2933.33.00.00.12 Anileridine (INN)
2933.33.00.00.13 Bezitramide (INN)
2933.33.00.00.14 Bromazepam (INN)
2933.33.00.00.15 Difenoxin (INN)
2933.33.00.00.16 Difenoxylate (INN)
2933.33.00.00.17 Dipipanone (INN)
2933.33.00.00.18 Fentanyl (INN)
2933.33.00.00.21 Ketobemidone (INN)
2933.33.00.00.24 Pethidine (INN)
2933.33.00.00.26 Phencyclidine (INN) (PCP)
2933.33.00.00.27 Phenoperidine (INN)
2933.33.00.00.32 Propiram (INN)
2933.33.00.00.33 Trimeperidine (INN)
2933.39.99.00.27 Remifentanil
2933.39.99.00.28 ANPP (4-anilin-N-phenethylpiperidine)
2933.39.99.00.29 NPP (N-phenethyl-4-piperidone)
2933.41.00.00.11 Levorfanol (INN)
2933.49.30.00.00 Dekstrometorfan (INN) ve tuzları
2933.53.10.00.11 Fenobarbital (INN)
2933.53.10.00.12 Fenobarbital sodyum tuzu
2933.53.10.00.21 Barbital (INN)
2933.53.90.00.11 Butabarbital (INN)
2933.53.90.00.12 Pentobarbital (INN)
2933.53.90.00.13 Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)
2933.53.90.00.14 Amobarbital (INN)
2933.53.90.00.15 Siklobarbital (INN)
2933.53.90.00.16 Metilfenobarbital (INN)
2933.53.90.00.17 Sekbutabarbital (INN)
2933.53.90.00.18 Sekobarbital (INN)
2933.53.90.00.21 Vinilbital (INN)
2933.53.90.00.22 Butalbital(INN)
2933.54.00.00.11 Zopiklon (INN)
2933.54.00.00.12 Mephobarbital (Prominal) (INN)
2933.54.00.00.13 Methobarbital (Metil amino) (INN)
2933.54.00.00.14 Proxibarbal (INN)
2933.54.00.00.15 Thiopental Na (INN)
2933.55.00.00.11 Loprazolam (INN)
2933.55.00.00.12 Zipeprol (INN)
2933.55.00.00.13 Meklokualon (INN)
2933.55.00.00.14 Metakualon (INN)
2933.59.95.00.23 BZP (1-benzylpiperazine)
2933.72.00.00.11 Klobazam (INN)
2933.72.00.00.12 Metiprilon (INN)
2933.91.10.00.00 Klordiazepoksit (INN)
2933.91.90.00.11 Alprazolam (INN)
2933.91.90.00.12 Camazepam (INN)
2933.91.90.00.13 Klonezepam (INN)
2933.91.90.00.14 Klorazepate
2933.91.90.00.15 Delorazepam (INN)
2933.91.90.00.16 Diazepam (INN)
2933.91.90.00.17 Estazolam (INN)
2933.91.90.00.18 Etil loflazepate (INN)
2933.91.90.00.21 Fludiazepam (INN)
2933.91.90.00.23 Flurazepam (INN)
2933.91.90.00.24 Halazepam (INN)
2933.91.90.00.25 Lorazepam (INN)
2933.91.90.00.26 Lormetazepam (INN)
2933.91.90.00.27 Mazindol (INN)
2933.91.90.00.28 Medazepam (INN)
2933.91.90.00.31 Midazolam (INN)
2933.91.90.00.32 Nimetazepam (INN)
2933.91.90.00.33 Pinazepam (INN)
2933.91.90.00.34 Prazepam (INN)
2933.91.90.00.35 Provaleron (INN)
2933.91.90.00.36 Temazepam (INN)
2933.91.90.00.37 Tetrazepam (INN)
2933.91.90.00.38 Triazolam (INN)
2933.91.90.00.41 Nitrazepam (INN)
2933.91.90.00.42 Nordazepam (INN)
2933.91.90.00.43 Okzazepam (INN)
2933.99.80.90.17 WY 3185 (Okzazepam intermedia)
2933.99.80.90.18 WY 4088 (Propozepam intermedia)
2933.99.80.90.26 Trihexyphenidyl (INN)
2933.99.80.90.27 Tenocyclidine (INN)
2933.99.80.90.28 Biperiden (INN)
2933.99.80.90.31 Chloramino Ketone
2933.99.80.90.32 Delta 9-Tetra hydrocannabinol
2933.99.80.90.33 Rolicyclidine (INN)
2933.99.80.90.34 Etrytamine (INN)
2933.99.80.90.35 Zolpidem tartrate
2934.91.00.00.11 Aminorex (INN)
2934.91.00.00.12 Brotizolam (INN)
2934.91.00.00.13 Clotiazepam (INN)
2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN)
2934.91.00.00.15 Dextromoramide  (INN)
2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)
2934.91.00.00.17 Ketazolam (INN)
2934.91.00.00.18 Mesocarb (INN)
2934.91.00.00.21 Oxazolam (INN)
2934.91.00.00.22 Pemoline (INN)
2934.91.00.00.24 Sufentanil (INN)
2934.99.90.90.22 Tianeptine ve tuzları
2939.11.00.00.16 Tebain
2939.11.00.00.17 Buprenorphine (INN)
2939.11.00.00.21 Etorphine (INN)
2939.11.00.00.22 Hydrocodone  (INN)
2939.11.00.00.24 Nicomorphine  (INN)
2939.11.00.00.25 Oxycodone(INN)
2939.11.00.00.26 Oxymorphone (INN)
2939.11.00.00.27 Pholcodine (INN)
2939.11.00.00.28 Thebacon (INN)
2939.19.00.00.15 Oripavine
2939.20.00.90.11 Barbiturate de kinidin
2939.41.00.00.11 Efedrin
2939.41.00.00.12 Efedrin hidroklorür
2939.41.00.00.19 Efedrinin diğer tuzları
2939.42.00.00.11 Pseudoefedrin
2939.42.00.00.12 Pseudoefedrinin tuzları
2939.43.00.00.11 Katin (INN)
2939.43.00.00.12 Katinin tuzları
2939.44.00.00.00 Norephedrine ve bunların tuzları
2939.61.00.00.00 Ergometrin (INN) ve tuzları
2939.62.00.00.00 Ergotamin (INN) ve tuzları
2939.63.00.00.00 Liserjik asit ve tuzları
2939.69.00.00.13 Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları
2939.71.00.00.21 Ekgonin
2939.79.90.90.22 Psilocybine
2939.79.90.90.23 Psicain Neu