how to write a leadership essay about yourself examples https://freeessaywriter.org/ how to write good essay
how to write an essay tips https://www.paperhelp.nyc/ how to write an essay with examples

Alkollü içki ithalat izni bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Uzman bir danışman firma ile çalıştığınıza emin olunuz.

İletişim Kurun

  • +90 312 215 4 220
  • lore@lore.com.tr

Lore Danışmanlık, alkollü içki ithalat sürecini organize etmenize destek olur.

Sıkça Sorulan Sorular
Dağıtım Yetki Belgesi olmadan ithalat yapabilir miyim?

Hayır. Dağıtım Yetki Belgesi olmadan sürece devam edemezsiniz. Önce bu belgenin alınması gerekmektedir.

Dağıtım Yetki Belgesi harcı nedir? Ne zaman yatırılır?

İthal etmek istediğiniz alkollü içkinin türüne ve yıllık faaliyet hacmine göre farklılık gösteren tutardır.

Hesaplanan harç tutarının 1/4’lük kısmı ilk başvuru aşamasında, kalan 3/4 lük kısmı ise Dağıtım Yetki Belgesi onaylanacağı zaman ödenir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) faaliyetine devam ediyor mu?

TAPDK, kapatılarak Tarım ve Orman bakanlığı bünyesinde bağlanmıştır. Şu an izinler Bakanlığa bağlı Tütün ve Alkollü İçkiler Dairesi tarafından düzenlenmektedir.

Her çeşit için ayrı ayrı mı izin almalıyım?

Evet. İthalatı yapılacak her bir farklı tür ve farklı ambalaj birimi için ayrı izin alınması gerekir.

Aynı ürün için her ithalatta izin almak gerekir mi?

Hayır. Eğer üründe, ambalajında, firmalarda herhangi bir değişiklik yoksa ürüne bir kez izin alınması yeterlidir. Ön bildirim onayından sonra sevkiyat bildirimi yapılarak ithalat devam edilir.

Satış Bildirimi nedir?

Ürünleri ithal edip satmaya başladıktan sonra her ay düzenli olarak satış miktarlarının Bakanlığa bildirilmesi gerekir. Bu işlem elektronik ortamda yapılır. Satış miktarı üzerinden harç bedeli ödenir.

Ürünü ithal edememe riski var mı?

Evet. Bütün inceleme ve evraklar doğru olsa bile analiz veya kimlik denetimi sonucu uygunsuz olursa ithalat yapmanıza izin verilmeyebilir.

Alkollü İçki İthalat İzni

Alkollü içki ithal etmek istiyorsanız Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.İzinler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. Alkollü içki ithal edebilmek için öncelikle söz konusu alkollü içkinin tarım Bakanlığı tarafından yayınlanmış mevzuatlara uygun olması gerekmektedir farklı alkollerin karışımından elde edilen içki türevlerine izin verilmemektedir. Bu nedenle ithal edilmek istenen içki için öncelikle mevzuatlara uygun kontrol edilmesi önem arz eder.

Alkol ithal edecek firmaların ilk önce “Dağıtım Yetki Belgesi” adı verilen izin belgesini almaları gerekmektedir. Bu izin belgesi 2 yıl geçerlidir. Dağıtım Yetki Belgesi onaylandıktan sonra ithal edilmek istenen her bir içki türü için ürün uygunluk dosyası hazırlanır.

Alkollü içki ithalat izin süreci, bilgi, tecrübe ve konusunda uzman olmayı gerektiren bir süreçtir. Ürün onayı ve GGBS üzerinden ön izin alınmış olsa bile, ürünler Gümrüğe geldiğinde ikinci bir inceleme daha yapılacaktır. Ön onay aşamasında yapılan en küçük bir hata bile ürünlerinizin gümrükte beklemesine, ekstra ardiye (depolama ücreti) ödemenize , ürünlerin zarar görmesine ve hatta ithalata izin verilmemesine bile neden olabilir!

Alkollü İçki İthalat İzin Süreci

Ön İnceleme Süreci: Lore Danışmanlık uzmanları ithal etmek istediğiniz gıdaya ait etiket ve içerik belgesini talep eder. Ürünün mevzuata uygunluğunu başvuru yapmadan değerlendirir. Mevzuata uygun olmayan bir ürün için başvuru yapmaz ve sizi bu konuda bilgilendirir. Gereksiz zaman, emek ve para kaybı önlenmiş olur.

Dağıtım Yetki Belgesi ve Ürün Uygunluk Süreci: Dağıtım Yetki Belgesi alkollü içki ithal etmek isteyen firmaların alması gereken ilk izin belgesidir. Bu belge olmadan ithalat yapılamaz. Aynı zamanda ithal edilmek istenen içki içinde ürün dosyası bu aşamada hazırlanır. Dağıtım Yetki Belgesi harç ücreti yatırdıktan sonra ithalatçı firma adına belge düzenlenir ve sonraki işlemlere geçilir.

GGBS Firma Tanımlama Süreci: Dağıtım Yetki Belgesi ve ürün uygunluk belgesi işleminden sonra GGBS sürecine geçilir. üretici ve ihracatçı firmaların İl Gıda ve Orman Müdürlüğü’ne yazılı müracaat edilerek tanımlanması gerekir. Bu işlem tarafımızca yapılmaktadır.

Ön Hazırlık ve GGBS Ön Bildirim Onayı Alınması Süreci: Uygunluk alınan her bir alkollü içki çeşidi ve ambalaj miktarı için GGBS’den ön bildirim onayı alınması gerekir. alınması gerekmektedir. İzin alınabilmesi için Gıda ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu ilgili mevzuatlar çerçevesince hazırlanan etiket ve içerik belgesi ile başvuru yapılarak ön izin alınır.

Sevkiyat Bildirim Süreci: Ön Bildirim Onayı alınan ürün gümrüğe geldiğinde bulunduğu ildeki İl Gıda ve Orman Müdürlüğü’nden sevkiyat süreci başlatılır. Bu aşamada ürünün geldiği ya da üretildiği ülkenin yetkili otoritesi tarafından düzenlenen “Sağlık Sertifikası” ibraz edilir. Bu belge olmadan ithal yapılamaz. Hazırlanan dosya ile ilgili İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

Kimlik Kontrolü ve Numune Alma Süreci: Sevkiyat bildirim başvurusu sonrasında ilgili uzmanlar tarafından ürünler bulunduğu antrepoda kimlik kontrolüne tabi tutulur. Etiketin ve ürünün alınan izinle uyumlu olup olmadığı, üründe herhangi bir bozulma, zarar görme vs. olup olmadığı tespit edilir. Ve üründen analiz için mevzuatın ön gördüğü ölçüde numune alınır.

Bandrol Talep Süreci: Sevkiyat bildirimi onaylandıktan sonra Bakanlığa bandrol talep başvurusu yapılır. Bakanlığın yetkilendirdiği özel bir şirket tarafından ithalat yapılacak ürün miktarı için bandrol düzenlenerek ithalatçıya gönderilir.

Analiz ve Uygunluk Belgesi Süreci: Yapılan analizler sonucu ürünün mevzuata uygunluğu tespit edilirse ilgili uzman tarafından ithalat izni düzenlenir.  Tek Pencere Referans numarası ile ithalat gerçekleştirilir.