Takviye Edici Gıda izin ve ithalat süreci uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Aksi halde ürünleriniz gümrükte kalabilir.

İletişim Kurun

 • +90 312 215 4 220
 • lore@lore.com.tr

Lore Danışmanlık, gıda ithalat sürecini organize etmenize yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular
"TEG Onay Numarası" nedir?

Yapılan başvuru neticesinde ürünün uygun bulunması durumunda verilen numaradır.

Her bir ürün için ayrı izin mi alınmalı?

Evet. Her bir ürün çeşidi için ayrı izin alınması gerekir.

0-2 yaş bebekler için takviye edici gıda olur mu?

Mevzuatımıza göre 0-2 yaş grubundaki bebeklere yönelik takviye edici gıda üretilemez/ithal edilemez.

2-4 yaş arası çocuklar için takviye edici gıda olur mu?

Evet. Dosya İl Müdürlüğü tarafından incelenip uygun bulunur ise Bakanlık Komisyonu incelemesi için Bakanlığa gönderilir. Komisyon tarafından uygun bulunursa işlemlere devam edilir.

Ürünler her defasında analize gidecek mi?

Hayır. İthal edilen ürüne göre analiz sıklığı uygulaması vardır. 1 yıl içinde aynı ürünü birkaç kez ithal ederseniz %10’dan %100’e kadar değişebilen analiz sıklığında işlem yapılır.

Ürünü ithal edememe riski var mı?

Evet. Bütün inceleme ve evraklar doğru olsa bile analiz veya kimlik denetimi sonucu uygunsuz olursa ithalat yapmanıza izin verilmeyebilir. Bu nedenle uzman bir firma ile çalışmanızda büyük yarar vardır.

Takviye Edici Gıda İthalat ve Üretim İzinleri

Takviye edici gıdalar,  tüm dünyada ve ülkemizde kullanımı giderek artan ürünler haline gelmiştir. Bunun yanı sıra takviye edici gıdaların bilinçsiz tüketimi giderek artmakta, internette, ezcanelerde ve hatta televizyon kanallarında hastalıkları iyileştirdiği ve/veya önlediği gerekçesi ile tüketicilere pazarlanmaktadır. Kullanım amaçları değişmek ile birlikte takviye edici gıdalar genel olarak içeriklerine göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır.

 • Vitamin ve/veya mineral içeren takviye edici gıdalar
 • Bitkisel kökenli takviye edici gıdalar
 • Omega 3, Aminoasit, hayvansal kökenli etken maddeler içeren takviye edici gıdalar
 • Prebiyotik ve probiyotik tavkiye edici gıdalar

Türkiye’de ithal veya yerli üretim takviye edici gıda satmak isteyen firmalar öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin almak zorundadır.

Üretici Firmalar: Takviye edici gıda üretimi yapmak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir. Üretici firmalar, üretim için gerekli işletme kayıt belgesini aldıktan sonra faaliyet gösterdiği ildeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gerekli “takviye edici gıda” iznini almak zorundadır.

İthalatçı Firmalar: Yurtdışında herhangi bir markayı ya da kendi adına fason üretilen bir ürünü ithalat yoluyla ülkeye getiren firmalar her bir ürün çeşidi için izin almak zorundadır. İthal ürünlere izin verme yetkisi sadece Ankara ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlükleri’ndedir.

Lore Danışmanlık uzmanları, ithal etmek ya da üretmek istediğiniz takviye edici gıdanın uygunluğunu tüm mevzuatlara göre kontrol eder. Ürün formülasyonunda bulunan etken maddelerin ve diğer gıda bileşenlerinin uygunluğunu, miktarını inceler. Size başvuru yapmadan önce onay alınıp alınamayacağı konusunda ücretsiz bilgi verir. Böylece sizi zaman, emek ve para kaybına uğratmaz. Uzmanlarımızdan ücretsiz bilgi almak için hemen bize ulaşın. Link gelecek

Takviye Edici Gıda İzin Süreci

Ön İnceleme Süreci: Lore Danışmanlık uzmanları ithal etmek istediğiniz takviye edici gıdaya ait etiket ve içerik belgesini talep eder. Ürünün mevzuata uygunluğunu başvuru yapmadan değerlendirir. Mevzuata uygun olmayan bir ürün için başvuru yapmaz ve sizi bu konuda bilgilendirir. Gereksiz zaman, emek ve para kaybı önlenmiş olur.

Takviye Edici Gıda Dosyasının Hazırlanması: İçeriğinin uygun olduğuna karar verilen takviye edici gıda için takviye edici gıda onay dosyası uzmanlarımızca hazırlanır. Size sadece dosya evraklarını imzalamak kalır.

Başvuru Süreci: Takviye edici gıda onay dosyası ile yetkili İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Bu aşamada Bakanlıkça her yıl belirlenen takviye edici gıda dosyası ön inceleme bedeli İl Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Takviye Edici Gıda Onay Süreci: Dosya uygun bulunduktan sonra ürüne İl Müdürlüğü tarafından takviye edici gıda onay numarası verilir ve ürün için Uygunluk Belgesi düzenlenir. Onay verilmeden önce Bakanlıkça belirlenen takviye edici gıda onay harcının yatırılması gerekmektedir. Eğer ürününüz ithal değilse işleminiz tamamlanmıştır. İthal ürünler için, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) ön bildirim süreci başlar. GGBS ön bildirim süreci hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ön Hazırlık ve GGBS Ön Bildirim Onayı Alınması Süreci: Takviye edici gıda izni alınan ürün için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu ilgili mevzuatlar çerçevesince hazırlanan etiket ve içerik belgesi ile başvuru yapılarak ön izin alınır.

Sevkiyat Bildirim Süreci: Ön Bildirim Onayı alınan ürün gümrüğe geldiğinde bulunduğu ildeki İl Gıda ve Orman Müdürlüğü’nden sevkiyat süreci başlatılır. Bu aşamada ürünün geldiği ya da üretildiği ülkenin yetkili otoritesi tarafından düzenlenen “Sağlık Sertifikası” ibraz edilir. Bu belge olmadan ithal yapılamaz. Hazırlanan dosya ile ilgili İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

Kimlik Kontrolü ve Numune Alma Süreci: Sevkiyat bildirim başvurusu sonrasında ilgili uzmanlar tarafından ürünler bulunduğu antrepoda kimlik kontrolüne tabi tutulur. Etiketin ve ürünün alınan izinle uyumlu olup olmadığı, üründe herhangi bir bozulma, zarar görme vs. olup olmadığı tespit edilir. Ve üründen analiz için mevzuatın ön gördüğü ölçüde numune alınır.

Analiz ve Uygunluk Belgesi Süreci: Yapılan analizler sonucu ürünün mevzuata uygunluğu tespit edilirse ilgili uzman tarafından ithalat izni düzenlenir.  Tek Pencere Referans numarası ile ithalat gerçekleştirilir.

Not: İçeriğinde %50’den fazla hayvansal kökenli (balık yağı, proplis, et, süt, peynir altı suyu tozu vb.) bileşen bulunan takviye edici gıdalar için kontrol belgesi düzenlenir kontrol belgesi ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Takviye edici gıda izin sürecinde teknik bilgisi ve tecrübesi olmayan kişilere asla itibar etmeyiniz. Ürün onay ve ithalat aşamasında yapılan en küçük bir hata ithalatın yapılamamasına neden olabilir.

Takviye edici gıdada kullanılan etken madde ve maddeler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Takviye Edici Gıdalar Tebliği, Kısıtlı Maddeler Listesi ve Bitki Listesi’nde yer almak zorundadır. Ürününüzde listelerde bulunmayan etken madde(ler) için Bakanlığa söz konusu etmen maddeye ait literatür bilgilerini, bilimsel çalışmaları içeren bir başvuru yapılır.  Başvuru, Bakanlık Komisyonu tarafından incelenip uygun bulunursa talep edilen etken madde listeleri eklenir ve takviye edici gıda iznine devam edilir.

Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)

Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek Bitkiler için Bitki Listesi

Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek Diğer Etken Maddeler için Kısıtlı Maddeler Listesi

Takviye edici gıdalar, bir hastalığın tedavi edilmesi veya önlenmesi gerekçesiyle piyasaya arz edilemezler. Ambalaj üzerinde kullanılacak sağlık beyanları için Sağlık Bakanlığı’ndan onay alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki ürünler takviye edici gıda olarak değerlendirilmezler.

 • Herhangi bir hastalığı/sağlık problemini tedavi etmeye yönelik ürünler
 • Cinsel amaçlı ürünler
 • Sporcu gıdaları
 • Kilo verdirici/kilo aldırıcı ürünler
 • Sigara bıraktırıcı ürünler