I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Title

I am message box. Click edit button to change this text.

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Development
Design
Marketing

Birden fazla aracı kurumun yatırım teşvik belgesi kapsamında faiz desteği/kar payı desteği uygulaması hakkında bilgi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yürürlükte bulunan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın 11. maddesi “faiz veya kar payı desteği ile ilgilidir. Bu kararın 11. maddesinin 8. fıkrasında daha önceki uygulamalarda “aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Ancak, stratejik yatırımlar için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak […]

Kahramanmaraş Depreminden Etkilenen İllere Yatırım Teşvik Ek Süre Düzenlemesi

Sizlere Kahramanmaraş Depremi’nin ardından alınan önemli bir karardan bahsetmek istiyoruz. 10 Mart 2023 tarihli 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde yapılacak olan yatırımlar için yatırım teşvik belgelerinin süresi üç yıl uzatılmıştır. […]

DIR Otomasyon Sistemi Destek Yönetim Aktarılıyor

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerine yönelik başvurular ve işlemlerin takibi 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacaktır. DYS’ye geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sistemi’nde yer alan tüm kullanıcı yetkileri iptal edilecek, DYS üzerindeki yetkilendirmeler esas alınacaktır. Şirketinizin mağduriyet yaşamaması için İhracatçı Birliklerine başvurarak DYS kayıt işlemlerini tamamlaması, kayıtlı olanların ise […]

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42)

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri 3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Güneş Enerjisi Yatırımlarına Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlemesi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) kapsamında 24.02.2022 tarihinden sonra yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına istinaden düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri; – Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı […]

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri için Döner Sermaye İşletme Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru

yatırım teşvik belgesi harç tutarları ödeme bilgileri

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi (Ek-8)

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK
MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

Yatırım Teşvik Belgelerine Bir Yıl Ek Süre

Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verileceği kararlaştırılmıştır. Coronavirüs (Covid-19) sebebi ile süre talep edebilir. Yatırım Teşvik Belgesinin sürelerini uzatabilirsiniz.

EK-VI Biyosidal Ürün Dosyalarının Değerlendirilmesi İçin Ortak Prensipler

Yönetmelik EK-VI doğrultusunda toksikolojik ve ekotoksikolojik test verileri (test verilerine ait kaynaklar) ve bu veriler doğrultusunda hazırlanan risk değerlendirme raporlarını kapsar (insan sağlığı risk değerlendirmesi, hayvan sağlığı risk değerlendirmesi, çevre üzerine etkileri risk değerlendirmesi). Lore Danışmanlık, EK VI ve biyosidal ruhsat dosyasının hazırlanmasında hizmet vermektedir. Genel prensipler 13. Bir biyosidal ürüne ruhsat alma başvurusunu desteklemek […]

EK-IIB Biyosidal Ürünler İçin Ortak Temel Veri Seti

EK IIB Ortak Temel Veri Seti her bir nihai ürün için hazırlanmalıdır. Lore Danışmanlık, EK IIB Ortak Temel Veri Setinin ve biyosidal ruhsat dosyasının hazırlanmasında hizmet vermektedir. EK IIB Ortak Temel Veri Seti aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır. A) KİMYASAL ÜRÜNLER1) Biyosidal ürünler hakkında düzenlenen evrak dosyalarının asgari olarak Dosya Gereklilikleri altında listelenmiş olan bütün konuları içermesi, […]