I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Title

I am message box. Click edit button to change this text.

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Development
Design
Marketing

E-Tuys İşlemlerinde Yeni KEP Dönemi

E-Tuys İşlemlerinde Yeni KEP Dönemi işlemleri ile ilgili bilgiler

Yatırıma Destek – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

Kalkınma Yatırım Bankası, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %7.75 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması […]

Covid-19 Salgını Nedeni ile Yatırım Teşvik Belgelerinin Süreleri Uzatıldı.

Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir.

İlave Teşvik Oranlarının Süreleri Uzatıldı…

Karar Sayısı: 1950 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin uygulanma süreleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 9 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir. 29 Aralık 2019 TARİHLİ VE […]

Sera Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi

Sera yatırımlarında yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan destekler ve desteklerin oranları hakkında bilgiler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da son yapılan değişiklikler.

7 Ağustos 2019 tarihinde YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI  HAKKINDA KARAR’da bir takım değişiklikler yapılarak resmi gazete’de yayınlanmıştır. Madde 1. Kararda birinci maddede mevzuatta “faiz desteği” kelimesini içeren tüm ifadeler, “faiz veya kâr payı desteği” olarak değiştirilmiştir. Peki, Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir? Miktarı ve cinsi aynı olan iki şeyin mübadele edildiğinde, herhangi bir tarafın […]

Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Şartları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında desteklenecek yatırımların faydalanabileceği bir diğer yatırım teşvik belgesi türü olan stratejik yatırımların değerlendirilmesinde ön koşul olarak gerekli olan dört şart bulunmaktadır. Stratejik olarak desteklenecek yatırımın toplam sabit yatırım tutarı en az 50 milyon TL olmalıdır. Stratejik olarak yatırım teşvik belgesi alınacak yatırım kapsamında üretilecek ürünün yurt içindeki toplam üretim kapasitesi ithalatından […]

Yatırım Teşvik Belgesi Bina İnşaat Harcamalarında KDV İadesi İşlemleri

3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna […]

E-Tuys Yetkilendirme İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi başvurularının ve bu belgelere yönelik revizyon ve süre alımı gibi taleplerinin değerlendirilmesinde başvurular Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığı ile değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Sizler adına işlemleri takip edecek kullanıcıların yetkilendirilmesi işlemlerin ilk aşamasıdır. 31 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırım Teşvik Belgesi […]

Eğitim / Okul Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi

Özel sektör tarafından yapılan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, “öncelikli yatırım konuları” arasında yer almaktadır. Bu sebeple eğitim konusunda alınan yatırım teşvik belgeleri öncelikli yatırımlar kapsamında 5. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır (6. Bölgede yapılanlar hariç; 6. Bölgede yapılan eğitim yatırımları doğrudan 6. Bölge desteklerinden faydalanır.) Bu sebeple […]