Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri için Döner Sermaye İşletme Hesaplarına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru