how to write essay writing pdf paper help how to write cv in zambia

Lore Danışmanlık, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Sertifikalı ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yetkisine sahip uzman bir firmadır.

Lore Danışmanlık, firmanızın ithal ettiği ya da ürettiği maddelerin Kimyasal Kayıtlarının yapılmasına yardımcı olur.

Kimyasal Kayıt Sistemi - KKDİK - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikle birlikte artık ülkemizde kimyasallar yönetiminde yeni bir dönem başlamıştır.

Yönetmeliğin amacı, kimyasal maddelerin insan, hayvan veya çevre sağlığına karşı olumsuz etkilerinden korumak ilkesine dayanmaktadır. Bu yönetmelik, aynı zamanda Avrupa Birliği uyum anlaşmaları çerçevesinde, REACH Tüzüğü temel alınarak hazırlanmıştır.

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir dönem başlıyor.

1 ton ve üzerinde imal edilen veya kendi halinde veya karışım içerisinde veya eşya içerisinde ithal edilen maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kayıt numarası almadan piyasaya arz edilemeyecektir.

Kimyasal Kaydı İçin Gerekli Belge/Dokümanlar

Kimyasal kaydı yıl içerisinde 1 tonun üzerinde ithal ya da imal yolu ile piyasaya arzı yapılan maddeler yapılır. Buna, karışımların içerisindeki maddeler de dahildir.

Lore Danışmanlık tarafından süreçte verilen hizmetler;

 1. Firmanız adına kaydı yapılması gereken maddelerin tespiti
 2. Firmanızın, kayıt işleminin yapılacağı Çevre Bilgi Sistemi‘ne kayıt edilmesi
 3. Kayıt kapsamındaki maddelerin ön kayıtlarının/tam kayıtların yapılması
 4. Sertifikalı uzmanımız tarafından Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması
 5. Yurtdışı firmalar için Tek Temsilcilik Hizmeti
 6. Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanması

Siz de ithalatını veya üretimini yaptığınız maddelerin kaydı için Lore Danışmanlık ile hemen iletişime geçin.

msds@lore.com.tr

Kimyasal Kaydı Kapsamında İhtiyacımız Olan Belge/Bilgiler

 1. Başvuru formunu kapsam dahilinde olan maddeler için doldurup mail adresimize gönderiniz.
 2. Madde ve karışımlara ait üretici tarafından hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formları *
 3. Kaydı yapılacak madde ve karışım içindeki maddelere ait yıllık ithalat miktarı
  0-1 Ton
  1-10 Ton
  10-100 Ton
  100-1000 Ton
  1000 Ton ve üzeri

Kimyasal Kayıt Sistemi - KKDİK - Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KKDİK Yönetmeliği’ne göre yılda bir ton veya üstünde imal edilen veya ithal edilen maddelere kayıt yükümlülükleri uygulanır. Kayıt işlemi bir madde imâl edilmeden, ithal edilmeden veya piyasaya arz edilmeden önce yapılmalıdır.

Maddelerin kayıt işlemlerine 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihe kadar maddelerin imalatçıları ve ithalatçıları Çevre Bilgi Sistemi  içerisindeki “Kimyasal Kayıt Sistemi” üzerinden “Madde Bilgi Değişim Forumu”na maddelerine ilişkin bilgilerini girerek, ortak kayıt dosyası oluşturmak amacıyla aynı maddeyi imâl ya da ithal eden diğer firmalarla konsorsiyumlar oluşturacaklardır. Ortak kayıt dosyası ile aynı madde için tek bir kayıt dosyası alınması ve bilgi kirliğinin önlenmesi hedeflenmektedir

Yönetmelik kapsamında, eşyalar içindeki maddelerin de kaydettirilmesi gerekmektedir. (örneğin ithal edilen buzdolabının içinde yer alan R600- İzobütan gazı) Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapmasının tasarlanması durumunda üreticiler veya ithalatçılar eşya içerisindeki bu maddelerin kaydını yaptırmakla yükümlüdürler.

KKDİK Yönetmeliği ile gelen yeni uygulamalardan biri de 10 ton ve üzerinde imâl veya ithal edilen maddeler için Güvenlik Bilgi Formlarına (GBF) ilave olarak, Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlanması olacaktır. Ayrıca, GBF ve KGR’ler artık Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacaktır.

Kimyasal Kayıt Sistemi Süreç Takvimi

Kimyasal Kayıt Sistemi Kapsamında Kullanıcı Tanımları

Kimyasal Kayıt Sistemi’ne kayıt yapacak kullanıcılar faaliyetlerine göre aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır. Firmaların kayıt işlemine başlamadan önce sistemdeki kullanıcı rolünü doğru tespit ederek işlem yapması oldukça önem arz etmektedir.

 • İmalatçı: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • İthalatçı: İthalattan sorumlu, maddeyi yurda sokup gümrüklemesini yapan, Türkiye’de yerleşik gerçek
  veya tüzel kişi
 • Tek Temsilci: Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üreticisi tarafından ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek için atanmış Türkiye’de de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Alt Kullanıcı: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Eşya Üreticisi: Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişi
 • Dağıtıcı: Perakendeci de dâhil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi