Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi (Ek-8)