İletişim Kurun

  • +90 312 215 4 220
  • lore@lore.com.tr

Metal hurdasını ithal edip satmak isteyen firmalara İZİN VERİLMEZ.

Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesi

Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesi

Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesi, hurda metalleri sadece metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler ile metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan firmalara düzenlenir. Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesi, tek amacı getirdiği hurdayı satmak olan firma ya da kişilere düzenlenmemektedir. Sanayicilerin bu izni alabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış olması gerekmektedir.

Lore Danışmanlık, sadece Bakanlığın uygun gördüğü Lisans Belgelerinden birine sahip olan sanayici firmalara Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesi alınması konusunda hizmet vermektedir. Lisansınız var ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan Radyasyon Güvenliği Uygunluk Belgesi alınması konusunda da destek sağlanacaktır.

FİRMALARDA ARANAN ŞARTLAR

  • İthal edeceği hurdalarda egritme, parçalama vb. işlemleri yapabilecek tesis ve ekipmana sahip olmak
  • Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayicilerin Bakanlık tarafından düzenlenmiş Geçici Faaliyet Belgesi veya Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı,
  • Metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayanların Bakanlıktan almış olduğu Geçici Faaliyet Belgesi veya Hurda Metal/ÖTA İşleme Lisansına sahip olması.
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan incelemeler sonrası Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi sahibi olmak.
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından belirli dönemlerde açılan kurslara katılıp aldığı eğitim sonrası Radyasyon Güvenliği Uzmanı hakkı kazanan personel sertifikası
  • Harç bedeli dekontu: 35.550 TL (OtuzBeşBinBeşYüzElli Türk Lirası)
7204.10.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü

ve hurdaları

7204.10.00.00.19 Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.11 Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.19 Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer

paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik

döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.19 Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.11 Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.19 Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.30.00.00.00 Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
7204.41.10.00.00 Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri,

kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları

(Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)

7204.41.91.00.00 Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket

halindeki çapaklar

7204.41.99.00.00 Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar
7204.49.10.00.00 Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.30.00.00 Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.11 Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü

ve hurdalar

7204.49.90.00.19 Diğer döküntü ve hurdalar
7404.00.10.00.00 Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları
7404.00.91.00.00 Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları
7404.00.99.00.00 Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7503.00.10.00.00 Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları
7503.00.90.00.00 Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7602.00.19.00.00 Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00 Aluminyum hurdaları
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları
8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları